0932.232.292

HotLine

Mr. Khang: 0932.232.292

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamtreotuong@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020  vừa qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà thầu, nhà đầu tư bất động sản. Sau cuộc hợp của hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết đô thị quận đã họp và thông qua đồ án quy hoạch quận 7 đến năm 2020

Mục lục bài viết 

Đây được xem là cơ sở pháp lý để trình cho Sơ quy hoạch kiến trúc thành phố xem xét và phê duyệt.

  1. Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020 có những thay đổi gì?

Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020 là bản đồ cung cấp nhưng thay đổi của quận 7 vào năm 2020

Theo báo cáo của phòng ban chuyên môn từ quận và những đơn vị tư vấn về cơ bản thì tính chất, chức năng của quận không có thay đổi so với quy hoạch chung đã được thành phố duyệt vào năm 1999. Quận 7 là một quận nội thành khá mới với các chức năng quan trọng để phát triển như thương mại, dịch vụ công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.

bản đồ quy hoạch quận 7

bản đồ quy hoạch quận 7

Về quy mô diện tích đất quy hoạch được điều chỉnh là 3.546,79 ha đất. Dân số dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 424.000 người. Theo dự kiến khách vãng lai sẽ lên đến 500.000 người.

Về định hướng phát triển không gian đối với những khu dân cư hiện tại thì trọng tâm là xác định cho khu vực này trở nên chỉnh trang, cải tạo kết hợp với đó là xây dựng mới trên cơ sở gìn giữ và bảo vệ các công trình kiến trúc có gái trị văn hóa. Tổ chức sắp xếp lại mạng lưới giao thông cũng nhưu hiện đại hóa và tăng cường mạng lưới công trình phúc lợi công cộng…

Đối với những dân cư đô thị mới cần xác định trọng tâm trong các dự án phát triển mới đẩy mạnh sửu dụng đất với nhiều chức năng hỗn hợp. xây dựng các khu nhà ở dưới dạng căn hộ cao tầng kết hợp cùng những công trình công cộng dịch vụ đô thị. Khu dân cư mới cần được xây dựng theo hướng hiện đại, cơ sở hạ tầng cao cấp đồng bộ kết hợp với cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống.

  1. Theo bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020 sẽ được chia làm 4 khu dân cư

Xem thêm Bản đồ quy hoạch quạn 4 đến năm 2020

bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020

bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020

Khu 1 nằm ở hướng Tây Bắc của quận gồm những phường như Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Hưng và phần ngoài ranh khu đô thị Nam Sài Gòn của phường Tân Phong

Khu thứ 2 sẽ nằm phía Bắc của quận gồm các phường Tây Thuận Tây, Tây Thuận Đông và Bình Thuận.

Khu dân cư thứ 3 nằm phía Tây Nam của quận 7 gồm một phần phường Tân Phong và Tân Phú,

Khu dân cư cuối cùng nằm tại phía Nam gồm các phường Phú Mỹ Phú Thuận và một phần phường Tân Phú. Ngoài ra theo bản đồ án này, hệ thống các trung tâm, khu cây xanh thể dụng thể thao, khu chế xuất, kho tàng, các cảng, khu hỗn hợp cũng được tính toán và điều chỉnh một cách phù hợp nhất.