HotLine

Mr. Khang: 0932.232.292

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamtreotuong@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch quận 7 đến năm 2020  vừa qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà thầu, nhà đầu tư bất động sản. Sau cuộc hợp của hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết đô thị quận đã họp và thông qua đồ án quy hoạch quận 7 đến năm 2020 Mục lục bài viết  Đây được xem là cơ sở pháp lý để trình cho Sơ quy hoạch kiến trúc ...