HotLine

Mr. Khang: 0932.232.292

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamtreotuong@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

Bản đồ quy hoạch quận hà đông đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch quận hà đông đến năm 2020 vừa được UBND TP Hà Nội ký duyệt thông qua quyết định số 831/QD-UBND. Cùng với đó là kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ của quận Hà Đông.

Mục lục bài viết

1. Những thay đổi về diện tích đất tự nhiên của quận

=>> bandovietnamtreotuong.com – chuyên bán bản đồ quy hoạch Hà Nội

Theo quyết định thì tổng số diện tích đất tự nhiên sẽ chiếm khoảng 4.8434 ha, còn diện tích đất quy hoạch cho nông nghiệp thì lại giảm từ 580.95 ha ở năm 2015 xuống chỉ còn 503.51 ha vào năm 2020.

ban-do-quy-hoach-ha-noi

Đồng thời diện tích quy hoạch phi nông nghiệp chủ yếu phát triển hạ tầng như loại đất cơ sở giáo dục được tăng lên 258,79 ha từ 213,74 ha. Và các loại đất dành riêng cho quốc phòng cũng được tăng 60,17 ha lên thành 70,02 ha.

Đất dành cho các cơ sở văn hóa, đất dành cho cơ sở y tế cũng tăng lên lần lượt là từ 137 ha lên thành 143 ha và 35,73 tăng lên thành 52,3 ha.

Như vậy ta có thể thấy được quận Hà Đồng nói riêng và Hà Nội nói chung đang cố gắng đẩy mạnh hiện đại hóa công nghiệp hóa, bằng chứng là diện tích đất nông nghiệp sẽ được giảm để chừa chỗ cho những loại đất khác nhất là gia tăng về y tế và đất giáo dục. Bản đồ quy hoạch quận Hà Đông đến năm 2020 chắc chắn sẽ là một bước phát triển mới giành cho quận.

2. Các công trình dự án được quy hoạch đến năm 2020

=>> xem thêm bản đồ quy hoạch TP Buôn Ma Thuột đến năm 2025

ban-do-quy-hoach-quan-ha-dong-den-nam-2020

Bên cạnh những quyết định được phê duyệt này là diện tích cụ thể của 544 dự án được quy hoạch đến năm 2020 bao gồm

  • Các trụ sở cơ quan
  • Công trình quốc phòng
  • Công trình an ninh
  • Những công trình, hệ thốn giao thông
  • Công trình giáo dục
  • Công trình thủy lợi
  • Y tế
  • Văn hóa
  • Công trình thể dục thể thao
  • Nghĩa trang

Và các công trình dự án khác

Việc phê duyệt bản đồ quy hoạch quận Hà Đông đến năm 2020 là cơ sở để thực hiện những công tác quản lý của nhà nước về đất đai cũng đồng thời là đáp ứng các nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, dồ thì qua đó đẩy mạnh nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa quận Hà Đông.